Zamówienia publiczne – nowy moduł komentarzowy BeckOK

Nowy komentarz BeckOK do ustawy – Prawo zamówień publicznych dostępny od 1.3.2017 r. w Systemie Legalis uwzględnia m.in. największą nowelizację od czasów wejścia jej w życie, związaną z obowiązkiem wdrożenia do przepisów krajowych uregulowań zawartych w nowych dyrektywach unijnych 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Wobec liczby zmian, w tym często wprowadzanych niekonsekwentnie, niespójnych, sformułowanych nieprzystającym do ustawodawstwa krajowego językiem unijnym – pomimo zapowiadanego uproszczenia regulacji i pokazania ludzkiego oblicza procesu udzielania zamówień publicznych – obecne przepisy stały się dosyć niejasne i trudne w interpretacji, szczególnie dla osób niemających wcześniejszych doświadczeń w ich stosowaniu. Dlatego też podstawowym celem komentarza stało się możliwie czytelne wyjaśnienie nierzadko skomplikowanych regulacji, na których obecnie oparty jest system udzielania zamówień publicznych.

Autorki komentarza (radcy prawni i adwokat – wspólnicy JMGJ Kancelaria Prawna Sp. J. w Warszawie), na co dzień zajmują się wyspecjalizowanym doradztwem z zakresu prawa zamówień publicznych na rzecz wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych, łącząc doświadczenia wielu branż i w konsekwencji mając możliwość wieloaspektowego spojrzenia na ten sam problem. Komentarz ten jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawców – na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także późniejszej kontroli prawidłowości jego przeprowadzenia.

Autorki mają nadzieję, że komentarz ten będzie źródłem cennych informacji zarówno dla osób zainteresowanych poznaniem zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz praktyków poszukujących odpowiedzi na pytania pojawiające się na tle stosowania komentowanych przepisów.

Stan prawny ustalony został na dzień 15.2.2017 r.


Autorki komentarza: 
Marzena Jaworska (red.), Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych