Opinie

Prawnikom same przepisy dziś już nie wystarczą

Kancelarie muszą nadążać za technologią, by móc zyskać większą efektywność, a prawnicy muszą stać się partnerami klientów rozumiejącymi otoczenie biznesowe – mówi Milton W. M. Cheng, Global Chairman w kancelarii Baker McKenzie.

29.11.2022

Prawo cywilne

Trwają prace legislacyjne nad poprawkami do KPC z 2019 r.

Na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2650). Zmiana przepisów podyktowana jest koniecznością ponownego przeanalizowania rozwiązań przewidzianych w nowelizacji KPC, dokonanej ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz...

28.11.2022

Administracja i samorząd

Sprzedaż alkoholu za pośrednictwem Internetu nie jest zakazana

Skoro ustawodawca wprost nie zakazał sprzedaży napojów alkoholowych z określonego w zezwoleniu punktu sprzedaży na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. formularza na stronie internetowej, to taka forma jest dopuszczalna.

25.11.2022

Prawo gospodarcze

Adwokaci ocenią zdalne rozprawy

Naczelna Rada Adwokacka, chcąc usprawnić wymiar sprawiedliwości, zdecydowała się na przeprowadzenie ankiety „Problemy podczas przeprowadzania rozpraw w trybie zdalnym”.

24.11.2022

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

Nawet gdyby nie można było przypisać zachowaniu pracodawcy winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa, to i tak wciąż można mówić o ciężkim naruszeniu obowiązków pracodawcy, uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy.

23.11.2022

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 7 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp