Prawo pracy

Część pracujących musi wrócić z domu do biura

Po odwołaniu stanu epidemii w Polsce tysiące zatrudnionych powinny wznowić pracę stacjonarną. Przez jeden zapis w ich poleceniu pracy zdalnej.

19.05.2022

Prawo pracy

Zmiany w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nową wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawę o ochronie sygnalistów. W porównaniu z poprzednią wersją zaproponowano kilka zmian. Ustawa pozwoli na wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających...

18.05.2022

Prawo gospodarcze

Galopujące wskaźniki dobijają biznes

Wzrost obciążeń dla wielu przedsiębiorców jest zbyt duży, aby serwować im w krótkim czasie kolejną zmianę zasad opłacania składek – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

17.05.2022

Administracja i samorząd

Obowiązek wszechstronnej weryfikacji prawidłowości doręczenia

Sąd musi zweryfikować, czy informacja o próbie doręczenia przesyłki (awizo) była w rzeczywistości pozostawiona w skrzynce strony postępowania. W tym celu Sąd powinien sprawdzić monitoring budynku, a nie opierać się jedynie na twierdzeniach operatora pocztowego.

16.05.2022

Orzecznictwo

Kontrola ważności powołania sędziego Sądu Najwyższego

Trybunał stwierdził niedopuszczalność wniosku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o wydanie w trybie prejudycjalnym orzeczenia mającego na celu wyjaśnienie, czy jedynie na podstawie unijnego prawa ma uprawnienie do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego. W orzeczeniu podkreślono, że pytania zadane przez...

13.05.2022

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 14 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp