Prawo gospodarcze

Nieruchomość związana z działalnością gospodarczą

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, że wszystkie posiadane nieruchomości są związane z prowadzeniem tej działalności gospodarczej i jako takie są obciążone wyższą stawką podatku od nieruchomości.

30.09.2022

Prawo pracy

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a brak ewidencji czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy służy udokumentowaniu przepracowanych godzin i obliczeniu wynagrodzenia należnego z tego tytułu, nie jest natomiast ustawowym warunkiem jego wypłaty. Zatem mimo braku ewidencji czasu pracy lub jej nierzetelności pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeśli przy pomocy innych dowodów wykaże fakt przepracowania określonej liczby godzin, w tym godzin nadliczbowych.

29.09.2022

Opinie

Reforma Kodeksu spółek handlowych: bilans korzyści i kosztów

Wchodząca w życie 13 października 2022 r. nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca przepisy o grupach spółek i korekty w obszarze corporate governance, spotkała się z licznymi głosami krytycznymi na etapie prac legislacyjnych. Zarzuty podnoszące wadliwość samej koncepcji reformy nie skłoniły jednak autorów do wdrożenia zmian w kwestiach zasadniczych. W...

28.09.2022

Orzecznictwo

Rozwiązanie umowy sprzedaży pojazdu

Oprogramowanie będące w wyposażeniu pojazdów, takich jak samochody marki Volkswagen, które powoduje zmniejszenie skuteczności działania układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń przy zwykłych temperaturach przez większą część roku, jest zgodnie z prawem UE zakazane. TSUE uznał, że taki brak zgodności pojazdu nie może zostać uznany za mający nikłe znaczenie i tym...

27.09.2022

Prawo pracy

Wciąż brak przepisów chroniących sygnalistów

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed NSA w sprawie policjanta zwolnionego ze służby po ujawnieniu nieprawidłowości.

26.09.2022

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 7 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp