Prawo gospodarcze

Czy tarcza inflacyjna obniży ceny od lutego 2022 r.?

Tylko podpisu prezydenta brakuje pod ustawą obniżającą do zera VAT na niektóre towary, w tym na żywność. Zmiany będą obowiązywały od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Ma to być tzw. tarcza antyinflacyjna zapobiegająca wzrostowi cen. Czy jednak ceny realnie zmienią się na korzyść konsumentów?

28.01.2022

Prawo pracy

Konsekwencje stawienia się w pracy w stanie nietrzeźwości lub odurzenia

Większość pracodawców w regulaminach pracy określa nie tylko stawienie się w pracy pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych czy alkoholu i wnoszenie tych używek na teren zakładu pracy, ale również przebywanie przez pracownika w czasie wolnym od pracy na tym terenie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, jako...

27.01.2022

Opinie

Polski (nie)ład. Niesprawiedliwość i chaos w podatkach

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z przyśpieszeniem procesu legislacyjnego, ale także jakości (właściwie: bylejakości) stanowionego prawa. Proces legislacyjny zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu obnażył nie tylko błędne założenia programu, ale także wykazał niezrozumienie podstawowych zasad legislacji oraz funkcjonowania systemu podatkowego. Brak rzeczywistych analiz dla wielu możliwych...

26.01.2022

Prawo podatkowe

Zleceniobiorcy i emeryci nie będą już tracić podatkowo

Rząd zapowiedział kolejne korekty do obowiązujących od Nowego Roku zmian podatkowych. To m.in. rozszerzenie ulgi dla klasy średniej, a także preferencji dla samotnych rodziców.

25.01.2022

Prawo pracy

Postępowanie w sprawie naruszenia dóbr osobistych pracownika

Naruszenie określonego dobra osobistego jest pojęciem dynamicznym w czasie i dotyczącym konkretnych środowisk. Zwyczaje danych grup zawodowych mogą do pewnego stopnia zarówno usprawiedliwiać działania, które w innej sytuacji byłyby uznane za niedopuszczalne, jak i prowadzić do stwierdzenia naruszenia dobra osobistego. W praktyce często zarzuty naruszenia dóbr osobistych pojawiają się...

24.01.2022

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 14 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp