Orzecznictwo

Czy ulgi i rabaty wpływają na wysokość odszkodowania?

Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku gdy poszkodowany poniósł koszty naprawy lub zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinna odpowiadać tym kosztom, chyba że są one oczywiście nieuzasadnione. Jeśli jednak poszkodowany nie poniósł jeszcze tych kosztów, ani nie zobowiązał się do ich...

20.06.2024

Prawo cywilne

Szybkie rozwody? Każde przyspieszenie ma granice

Eksperci chwalą pomysły usprawnienia procedury rozwiązywania małżeństw. Przestrzegają jednak przed przesadą i stwarzaniem warunków do podejmowania pochopnych decyzji.

19.06.2024

Prawo pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej i żłobków

Zmiany legislacyjne, które weszły w życie 1.6.2024 r., pozwalają na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników m.in.: domów pomocy społecznej, żłobków i klubów dziecięcych. Szczegółowe zasady realizacji zostaną określone przez Radę Ministrów w programach, które będą przyjęte w drodze uchwał.

18.06.2024

Prawo gospodarcze

Nowelizacja prawa autorskiego – planowane zmiany w dozwolonym użytku

Rządowy projekt nowelizacji Prawa autorskiego zakłada szereg zmian. Część z nich dotyczy przepisów regulujących dozwolony użytek. To efekt implementacji unijnej dyrektywy 2019/790/UE w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywy DSM).

17.06.2024

Orzecznictwo

„Emeryt – były pracownik” ma prawo do wypłaty z ZFŚS

Sąd Najwyższy wskazał, że emeryt, który przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury jest „emerytem – byłym pracownikiem” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023...

14.06.2024

Legalis C.H.Beck

Stworzony

dla prawników

Dowiedz się więcej →

Pełna wersja na 7 dni

Uzyskaj dostęp

Dlaczego warto korzystać z Systemu Legalis?

Najszybszy czas reakcji
na zmiany w prawie

Używany w sądach, ministerstwach, prokuraturach
i urzędach centralnych

Pełen dostęp do wszystkich tomów Systemów Prawa

Ponad trzy tysiące Autorów
i Specjalistów prezentujących różne linie wykładni prawa