Prawo gospodarcze

Odstąpienie od wymierzenia kary administracyjnej za nieterminowe składanie sprawozdań o przywozie paliw ciekłych

W przeciągu ostatnich kilku tygodni Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał co najmniej dwa korzystne dla przedsiębiorców wyroki w sprawach o kary administracyjne za nieterminowe złożenie sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, nakładane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sąd Apelacyjny uznał,...

03.02.2023

Prawo pracy

Kryterium ciężkości naruszenia obowiązków przez pracodawcę

Ocena ciężkości naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika zależy z jednej strony od powtarzalności i uporczywości zachowania pracodawcy, z drugiej zaś – od stwierdzenia, czy nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia stanowiło realne zagrożenie lub uszczerbek dla istotnego interesu pracownika.

02.02.2023

Prawo podatkowe

Zostałeś okradziony, ale musisz zapłacić VAT

Podatnik dokonujący WDT na rzecz oszusta powinien zapłacić VAT ze stawką krajową. Nie ma bowiem prawa do skorzystania z 0% stawki VAT. Wszystko dlatego, że oszust nie podaje dostawcy swojego numeru identyfikacyjnego VAT UE. To ważne i niekorzystne zarazem rozstrzygnięcie Dyrektora KIS cechuje się wysokim formalizmem, ale znajduje poparcie...

01.02.2023

Prawo cywilne

Omnibus nie całkiem się jeszcze przyjął

Nie wszyscy sprzedawcy prawidłowo informują o byłych i obecnych cenach sprzedawanych produktów.

31.01.2023

Opinie

Fundacje rodzinne – korzystna ustawa dla polskiego biznesu uchwalona

Większość regulacji, które weszły w życie w ostatnich latach, albo coś nakazuje, albo czegoś zakazuje polskim przedsiębiorcom. Tymczasem ustawa o fundacji rodzinnej daje możliwość skorzystania z instrumentu, który jako jedyny pozwala budować przedsiębiorstwo rodzinne na pokolenia. Powinna ona zacząć obowiązywać pod koniec pierwszego półrocza 2023 r. Przygotowania do jej...

30.01.2023

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 7 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp