Administracja i samorząd

Podpisywanie załączników do pism wnoszonych przez platformę ePUAP

Jeśli skarga wnoszona za pośrednictwem platformy ePUAP stanowi załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, należy ją odrębnie podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

18.01.2022

Prawo cywilne

Zmiany w Kodeksie cywilnym i w Kodeksie postępowania cywilnego w 2022 r.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459). Ustawa zawiera między innymi zmiany w zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej, instytucji wyzysku, odpowiedzialności...

17.01.2022

Prawo gospodarcze

Tarcza antyinflacyjna: stawki VAT na energię elektryczną, cieplną i gaz czasowo w dół

Jednym ze sposobów na walkę z inflacją może być obniżka podatków mających bezpośrednie przełożenie na cenę określonych towarów i usług. Czyli w praktyce podatków pośrednich, obciążających konsumpcję. Ministerstwo Finansów przedstawiło w tej materii dwa rozwiązania. Oprócz czasowej obniżki akcyzy na paliwa i energię elektryczną, czeka nas też obniżka VAT....

14.01.2022

LegalTech

Pegasus – kamień w wodę?

Niezależnie od tego, czy i jak zakończy się sprawa inwigilowania obywateli, zadawajmy władzy niewygodne pytania. Brońmy naszych praw i wolności przez ich używanie.

13.01.2022

Prawo administracyjne

Nadużycie prawa do uzyskania informacji publicznej

Zachowanie podmiotu, który składa w ciągu krótkiego czasu kilkadziesiąt wniosków o udostępnienie informacji publicznej, dotyczących prawie każdego aspektu działalności organu, zakłócając w ten sposób jego funkcjonowanie w zakresie powierzonych ustawowo zadań, może zostać uznane za nadużycie prawa – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

12.01.2022

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 14 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp