Opinie

E-doręczenia dla pełnomocników zawodowych przez Portal Informacyjny sądów

Nowo wprowadzony przepis art. 15zzs(9) ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: KoronawirusU) stanowi, że Sąd (obligatoryjnie) doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej...

04.08.2021

Prawo gospodarcze

Przedawnienie roszczeń z umowy kredytu frankowego

Termin przedawnienia roszczeń konsumenta wynikających z umowy kredytu frankowego nie mógł, zdaniem TSUE, rozpoczynać swojego biegu w dniu przyjęcia oferty kredytu, ponieważ konsument nie mógł wówczas wiedzieć o całości swoich praw wynikających z dyrektywy 93/13/EWG. Odmienna wykładnia naruszałaby art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG...

03.08.2021

Prawo pracy

Pracodawcy uzyskają możliwość badania trzeźwości pracowników

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt przepisów, które umożliwią pracodawcom przeprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków. Nowa regulacja określi także zasady przeprowadzania badań.

02.08.2021

Prawo podatkowe

Polski Ład a podatek zryczałtowany

Założenia tzw. Polskiego Ładu nabierają kształtów. Opublikowany niedawno projekt ustawy podatkowej wzbudził niemałe emocje. Nie tylko z uwagi na swoją objętość, choć grubo ponad dwieście stron nowych przepisów robi wrażenie. Ważniejsze jest co z tych przepisów wyniknie. Pytanie te zadają sobie zwłaszcza przedsiębiorcy. Nie bez powodu – już sama...

30.07.2021

Administracja i samorząd

Wpis na listę adwokatów możliwy po zatarciu wpisu o umorzeniu postępowania karnego wobec kandydata

Nawet jedno zdarzenie może przesądzić o stwierdzeniu, że kandydat na adwokata nie daje rękojmi prawidłowego oraz należytego wykonywania zawodu adwokata, jednak ocena taka musi zostać poprzedzona wszechstronną analizą postawy danej osoby w życiu prywatnym i zawodowym, jej cech charakteru i dotychczasowego życia. Organ powinien wziąć pod uwagę okoliczności związane...

29.07.2021

Przetestuj Legalisa

Komentarze i monografie C.H.Beck

Ponad 50 tysięcy aktywnie korzystających prawników

Przetestuj bezpłatnie

Uzyskaj dostęp