Prawo administracyjne

Rażące naruszenie prawa jako podstawa stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

Jeżeli przepis prawa dopuszcza rozbieżną interpretację, mniej lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa. Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek nie budzących wątpliwości. Tam natomiast, gdzie zastosowanie przepisu prawa wymaga jego interpretacji i subsumcji do konkretnego stanu...

21.10.2021

Prawo podatkowe

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a opodatkowanie VAT

Samo w sobie przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności ze spółki kapitałowej (np. sp. z o.o.) w spółkę osobową (np. sp. jawną) nie rodzi skutków na gruncie VAT. Nie stanowi bowiem jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Nawet jeśli w związku z przekształceniem dochodzi do formalnej zmiany właściciela majątku (np....

20.10.2021

Prawo pracy

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość minimalnej stawki godzinowej z tytułu wykonywania umowy zlecenia. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na wyższe wynagrodzenie mogą także liczyć zleceniobiorcy.

19.10.2021

Administracja i samorząd

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem

Zamieszczenie na druku zaświadczenia lekarskiego cyfry „2” stanowi wskazanie lekarza, że „chory może chodzić”. Nie oznacza to jednak, że przebywający na zwolnieniu lekarskim policjant może traktować okres zwolnienia lekarskiego jako czas wolny od służby, którym może swobodnie dysponować. Powyższy zapis uprawnia policjanta jedynie do załatwiania podstawowych potrzeb życiowych, a...

18.10.2021

Prawo podatkowe

Ceny papierosów i alkoholu w górę

Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę akcyzy na papierosy. Okazuje się jednak, że na dwa i pół miesiąca do wejścia w życie nowych regulacji ciągle nie wiadomo, które wyroby tytoniowe zdrożeją bardziej, a które mniej.

15.10.2021

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 14 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp