Prawo pracy

Pracownikowi przysługuje monitor lub podstawka pod laptopa

Dostosowanie miejsc pracy do nowych wymogów BHP to dla pracodawcy wyzwanie, zwłaszcza gdy wykonujemy obowiązki w domu. A w przypadku pracujących hybrydowo – być może podwójny koszt.

20.05.2024

Administracja i samorząd

Stronę trzeba pouczać, nawet gdy ma adwokata

Przepisy KPA, ze względu na fakt reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika, nie wyłączają i nie ograniczają obowiązków organów wobec strony. Gdy strona jest reprezentowana przez adwokata, to nie ustają obowiązki informacyjne, związane z udzielaniem pouczeń, a ich zakres się nie zmienia. Fakt reprezentowania strony przez adwokata nie usprawiedliwia też...

17.05.2024

Prawo karne

Stan rzeczy osądzonej przy przestępstwie niealimentacji

W wypadku przestępstw wielokrotnych, do których należy występek z art. 209 § 1 KK, nie ma stanu rzeczy osądzonej, jeśli uprzednie prawomocne skazanie, dotyczy tylko fragmentu zarzucanego później czynu. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresie nieobjętym prawomocnym skazaniem jest już nowym czynem przestępnym, pociągającym dalszą odpowiedzialność karną, przy...

16.05.2024

Orzecznictwo

Możliwe odszkodowania za zanieczyszczenie środowiska

To skutek orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie szwajcarskich seniorek oraz uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej jakości powietrza.

15.05.2024

Administracja i samorząd

Zasady doręczania korespondencji w postępowaniu

Pominięcie pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu przy doręczaniu korespondencji procesowej, równoznaczne jest z pominięciem strony w tym postępowaniu. Taka praktyka stanowi o braku udziału strony w postępowaniu, dającym podstawę do wznowienia postępowania.

14.05.2024

Legalis C.H.Beck

Stworzony

dla prawników

Dowiedz się więcej →

Pełna wersja na 7 dni

Uzyskaj dostęp