Opinie

Zielony Ład, czyli w kierunku raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Przedstawiony w marcu 2023 r. AR6 Synthesis Report, tj. ostatnia część Raportu podsumowującego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), nie pozostawia złudzeń co do kierunku, w jakim zmierzają zmiany klimatyczne. Ujęto to w nader syntetycznej i wyjątkowo zwięzłej, acz wymownej formule obejmującej: (a) globalne ocieplenie, którego źródłem jest aktywność...

28.02.2024

Prawo podatkowe

Prostsza składka zdrowotna

Jest szansa, że przedsiębiorcy będą płacić miesięczną składkę zdrowotną w stałej kwocie. Drugi pomysł – firma wybierze, czy jej wysokość liczyć od przychodu, czy od dochodu.

27.02.2024

Prawo gospodarcze

Zakaz promocji i reklamy nabycia udziałów w spółce z o.o. a sprzedaż udziałów w ramach postępowania upadłościowego

Ustawą z 7.7.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2023 r. poz. 414) wprowadzono do KSH nową regulację, która przewiduje zakaz kierowania oferty nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do nieoznaczonego adresata oraz zakaz promowania nabycia tych udziałów. Za naruszenie zakazu grozi...

26.02.2024

Prawo karne

Seks bez zgody zostanie uznany za gwałt

Brak zgody na obcowanie płciowe, a nie widoczne stawianie oporu, zdecyduje o kwalifikacji czynu. Odejścia od przestarzałej definicji chce część posłanek.

23.02.2024

Prawo cywilne

W marcu wejdzie w życie nowelizacja KPC istotna dla pełnomocników

W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji KPC dokonanej ustawą z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860), obejmująca m.in. doręczenia za...

22.02.2024

Legalis C.H.Beck

Stworzony

dla prawników

Dowiedz się więcej →

Pełna wersja na 7 dni

Uzyskaj dostęp