Prawo podatkowe

Polski Ład a podatek zryczałtowany

Założenia tzw. Polskiego Ładu nabierają kształtów. Opublikowany niedawno projekt ustawy podatkowej wzbudził niemałe emocje. Nie tylko z uwagi na swoją objętość, choć grubo ponad dwieście stron nowych przepisów robi wrażenie. Ważniejsze jest co z tych przepisów wyniknie. Pytanie te zadają sobie zwłaszcza przedsiębiorcy. Nie bez powodu – już sama...

30.07.2021

Administracja i samorząd

Wpis na listę adwokatów możliwy po zatarciu wpisu o umorzeniu postępowania karnego wobec kandydata

Nawet jedno zdarzenie może przesądzić o stwierdzeniu, że kandydat na adwokata nie daje rękojmi prawidłowego oraz należytego wykonywania zawodu adwokata, jednak ocena taka musi zostać poprzedzona wszechstronną analizą postawy danej osoby w życiu prywatnym i zawodowym, jej cech charakteru i dotychczasowego życia. Organ powinien wziąć pod uwagę okoliczności związane...

29.07.2021

Opinie

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Nie trzeba było długo czekać, a cyfryzacją objęto także sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji. Pomysłodawcy argumentują – co możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy – że z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i trudny do przewidzenia moment jej zakończenia, konieczne jest podejmowanie wysiłków zmierzających do dalszej cyfryzacji usług...

28.07.2021

Prawo pracy

Przeniesienie środków z OFE na IKE

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 1005) dotyczy realizacji założeń przyjętych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE, które przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE...

27.07.2021

Administracja i samorząd

Pandemia nie usprawiedliwia nieprawidłowej organizacji pracy zarządu

Należyte prowadzenie interesów podmiotu o kilkuosobowej reprezentacji oznacza zabezpieczenie przed sytuacją, w której jedna z tych osób zostanie wyłączona z możliwości działania w imieniu tego podmiotu. Po kilkunastu miesiącach obowiązywania stanu pandemii i związanych z tym stanem obostrzeń nie można przyjąć, że możliwość izolacji jednego z członków zarządu była...

26.07.2021

Przetestuj Legalisa

Komentarze i monografie C.H.Beck

Ponad 50 tysięcy aktywnie korzystających prawników

Przetestuj bezpłatnie

Zamów test