Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II już dostępny w module Prawo cywilne.

Nowe, 10. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku, dwutomowego Komentarza omawia wszystkie ostatnie nowelizacje KC, w tym regulacje wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), które dotyczą m.in.:

  • odstąpienia od realizacji uprawnień,
  • przesłanek dochodzenia kary umownej,
  • czasowego wygaśnięcia zobowiązań,
  • zwrotu świadczenia na rzecz konsumenta,
  • wpływu regulacji na możliwość ustalania cen maksymalnych i wynikowych,
  • najmu lokali,
  • szczególnych uregulowań związanych z kredytem.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →