Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki

Komentarz stanowi wyczerpującą analizę poszczególnych spółek, uwzględniający znowelizowane regulacjami Covid-19 przepisy usprawniające funkcjonowanie organów spółek handlowych, już dostępny w module Prawo spółek handlowych.

Komentarz jest dostępny w module Prawo spółek handlowych oraz w nowym module COVID-19, grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Jako pierwszy na rynku omawia zmiany dotyczące:

 • Art. 208 KSH [Zarząd wieloosobowy]
 • Art. 222 KSH [Uchwały rady nadzorczej]
 • Art. 2341 KSH [Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej]
 • Art. 238 KSH [Zaproszenia]
 • Art. 293 KSH [Zawinione czyny członków władz]
 • Art. 299 KSH [Odpowiedzialność członków zarządu]
 • Art. 2991 KSH [Odpowiednie stosowanie]
 • Art. 371 KSH [Zarząd wieloosobowy]
 • Art. 388 KSH [Uchwały rady nadzorczej]
 • Art. 4065 KSH [Komunikacja elektroniczna, transmisja obrad]
 • Art. 437 KSH [Zapisy na akcje]
 • Art. 483 KSH [Zawinione czyny członków władz].

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →