W module Prawo budowlane i nieruchomości w serii Komentarze BeckOK®  dostępny jest nowy komentarz do ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym
.
Zespół autorski komentarza: Adriana Gostępska, Jarosław Jerzykowski, Witold Sławiński.

Komentarz traktuje o ogólnym charakterze i specyfice umów o roboty budowlane w formule PPP, jak również omówione zostały obligatoryjne podziały obowiązków pomiędzy partnerami. Opracowanie opisuje stosunek ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do innych przepisów, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, które także mają zastosowanie do wyboru partnera prywatnego. Komentarz tłumaczy zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego oraz kompleksowo opisuje model współpracy w formule PPP w zakresie umowy o roboty budowlane.

Komentarz jest napisany przez praktyków dla praktyków, dzięki czemu uwzględnione zostały w nim problemy, które można spotkać w praktyce zawodowej. Autorzy przywołali liczne orzecznictwo, a także poglądy doktryny, które pozwolą Czytelnikom na całościowe zapoznanie się z tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego.

Stan prawny wydania 1: kwiecień 2023 r.

Komentarze C.H.Beck do wszystkich dziedzin prawa już za 190 zł netto/mies. Sprawdź