Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 już dostępna w module Prawo pracy.

Metodyka jest praktycznym komentarzem wskazującym jak należy stosować istniejące przepisy z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych Covid-19 dotyczących m.in.:

  • pracy zdalnej,
  • zawieszenia obowiązku badań okresowych pracowników,
  • przestoju ekonomicznego;
  • obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Zapoznaj się z treścią opracowania w Systemie Legalis →