Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych już dostępna w module Postępowanie karne.

Metodyka zawiera praktyczne wskazówki karnoprawne, procesowe oraz kryminalistyczne dotyczące wypadków i kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Autor wskazał 1200 orzeczeń (również niepublikowanych), a także niemal 500 pozycji literatury przedmiotuuwzględniając w publikacji stan prawny na dzień 1.06.2020 r.

Zapoznaj się z treścią opracowania w Systemie Legalis →