Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny z orzecznictwem już dostępny w module Prawo cywilne.

Celem publikacji jest przedstawienie poglądów doktryny i orzecznictwa na temat stosowania klauzuli rebus sic stantibus oraz odpowiedź na pytanie o stosowanie tej klauzuli w obecnej sytuacji faktycznej i prawnej.

W przystępny i kompleksowy sposób omówiono m.in.:

  • rodzaje umów i stosunków zobowiązaniowych, do których klauzula ma zastosowanie,
  • przedawnienie roszczeń z klauzuli
  • oraz sądowe i umowne dochodzenie roszczeń.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →