Notariat. Czynności notarialne. PraxisW Systemie Legalis od kwietnia 2021 r. w modułach Prawo cywilne Premium oraz Postępowanie cywilne Premium dostępny jest komentarz Notariat. Czynności notarialne. Praxis, pod redakcją dr. Andrzeja J. Szeredy.

Publikacja omawia w ujęciu systemowym wszystkie aspekty pracy notariusza – w tym również związane z prowadzeniem kancelarii.

Połączenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych w publikacji pomoże w procesie stosowania prawa w praktyce oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych i sama praca notariusza.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →