Moduły specjalistyczne Systemu Legalis oferują dwie kolejne serie Systemów prawa. Są to System Prawa Medycznego oraz System Prawa Unii Europejskiej.

System Prawa Medycznego to sześciotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski system prawa medycznego. Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwają prof. M. Safjan oraz prof. L. Bosek.

System Prawa Medycznego zawiera obecnie tomy:

 • Instytucje Prawa Medycznego. Tom 1. Redakcja: prof. dr hab. Marek Safjan, dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
 • Szczególne świadczenia zdrowotne. Tom 2. Redakcja: dr hab. Leszek Bosek, prof. UW , dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 • Organizacja systemu ochrony zdrowia. Tom 3. Redakcja: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW
 • Prawo farmaceutyczne. Tom 4. Redakcja: dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM.

System Prawa Unii Europejskiej to jedyna na polskim rynku seria wydawnicza, która w sposób tak rozległy i całościowy omawia porządek prawny Unii Europejskiej i pozycję Polski w tym systemie. Redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. A. Wróbel.

System Prawa Unii Europejskiej zawiera obecnie tomy:

 • Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Redakcja: prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Tom 3. Redakcja: prof. zw. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Prawo antydyskryminacyjne. Tom 6. Redakcja: prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Prawo rynku wewnętrznego. Tom 7. Redakcja: dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska.

Systemy prawa C.H.Beck to specjalistyczny moduł Systemu Legalis, składający się już z sześciu serii systemowych wydawanych przez Wydawnictwo C.H.Beck:

 • System Prawa Prywatnego
 • System Prawa Handlowego
 • System Prawa Administracyjnego
 • System Prawa Karnego
 • System Prawa Medycznego
 • System Prawa Unii Europejskiej

Zapraszamy do korzystania!