System Legalis wzbogacony został w czerwcu 2021 r. o 17 337 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 543 961 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 251 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo rolne. Obrót nieruchomościami rolnymi, redaktor serii prof. dr hab. Konrad Osajda; redakcja: dr Paweł Popardowski.
  • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, wydanie 5, redakcja prof. dr hab. Michał Królikowski, prof. dr hab. Robert Zawłocki
  • Prawo o prokuraturze. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, redaktor dr Paweł Drembkowski
  • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, redaktor dr hab. Przemysław Polański
  • Ustawa o kontroli w administracji rządowej, redakcja dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, dr Monika Nowikowska
  • Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Karolina Woźniczko
  • Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym, wydanie 12, redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Przemysław Milczek, Aleksandra Bekierz-Babińska, Marcin Rozbicki.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w czerwcu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – czerwiec 2021 r. →