System Legalis wzbogacony został w czerwcu 2022 r. o 8 825 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 660 652 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 197 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, 2022 r., red. Zbigniew Jara
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz, 2022 r., red. dr Paweł Drembkowski
 • Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, 2022 r., red. dr hab. Grzegorz Sibiga, dr Dominik Sybilski
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komentarz, 2022 r., red. dr Kamil Szmid, Piotr Sawicki
 • Mediacja cywilna. Komentarz, 2022 r., dr Tomasz Cyrol, dr hab. Dariusz Fuch
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz Tom I–II, 2022 r., Hubert Schwarz
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Komentarz BeckOK, 2022 r. red. prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Jacek Dybiński
 • Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komentarz BeckOK, 2022 r., red. prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Bogusław Lackoroński
 • Alimenty. Komentarz, wyd. 5, 2022 r. Małgorzata Karcz, dr hab. Marta Romańska
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz, 2022 r. dr hab. Grzegorz Krawiec
 • Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Komentarz, 2022 r., red. dr Paweł Drembkowski, dr hab. Błażej Kmieciak.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w czerwcu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – czerwiec 2022 r. →