System Legalis w maju 2024 r. wzbogacony został o 8 791 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 3 025 271 rozstrzygnięć, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 224 opracowania.
Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 8, 2024 r. Autor r.pr. Piotr Zimmerman;
  • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz. Linia orzecznicza. Wzory pism, 2024 r. Autorzy: dr hab. Jerzy Bieluk, Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół;
  • Zasady i tryb ustalania kompensacji w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz. Linia orzecznicza, 2024 r. Autorka Ewa Kurowska;
  • Objęcie postępowania kasacyjnego pełnomocnictwem procesowym udzielonym przed 1.7.2023 r. – kwestie intertemporalne. Autorzy: Maciej Giaro, Marcin Dziurda, Monitor Prawniczy 5/2024.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w maju 2024 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – czerwiec 2024 r. →