System Legalis wzbogacony został w grudniu  2021 r. o 6 609 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 598 341  rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 71 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo o notariacie. Komentarz, red. dr Andrzej Jan Szereda
  • Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Piotr Zimmerman
  • Kodeks cywilny Komentarz BeckOK, wyd. 29. Redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz BeckOK. Redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Prawo własności przemysłowej. Komentarz Tom VIII A. Redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Łukasz Żelechowski
  • Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarza. Redakcja dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, dr Justyna Kurek
  • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, wyd. 2. Dr Paweł Czarnecki, dr hab. Piotr Grzebyk, dr Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w grudniu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – grudzień  2021 r. →