System Legalis wzbogacony został o 45 818 orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 778 620 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Piśmiennictwo z zakresu czasopism wzbogacone zostało o 103 pełne artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Prawo rynku kapitałowego. Tom II. Komentarz, wyd. 4, red. prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Ludwik Sobolewski, dr hab. Paweł Wajda,
 • Prawo energetyczne. Efektywność energetyczna Tom I. Komentarz, wyd. 2, red. dr hab. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek,
 • Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz, red. Marzena Jaworska,
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK, wyd. 4, red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak,
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 10, red. prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Katarzyna T. Boratyńska, dr Paweł Czarnecki, prof. dr hab. Adam Górski, prof. dr hab. Radosław Koper, prof. UW dr hab. Michał Królikowski, prof. dr hab. Arkadiusz Lach, dr Andrzej Ważny,
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 2, red. prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, dr hab. Przemysław Szustakiewicz,
 • Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz, red. dr Rafał Poździk,
 • Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz, wyd. 2; autorzy dr Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Michał Lejman,
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz BeckOK, wyd. 2, red. prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Łukasz Żelechowski,
 • Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom VI, System Prawa Medycznego, red. r hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr hab. Tomasz Sroka,
 • Prawo spółek osobowych. Tom 16B, System Prawa Prywatnego, red. prof. dr hab. Michał Romanowski.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w grudniu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – grudzień 2022 r. →