System Legalis w listopadzie 2023 r. wzbogacony został o 11 455 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 956 653 rozstrzygnięć, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 253 opracowania.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Apelacja i postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych. Komentarz | Linia orzecznicza. Wyd. 2. Autor: SSA dr Michał Kłos
  • Kodeks spółek handlowych. Krajowe i transgraniczne transformacje podmiotowe spółek prawa handlowego. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza. Redakcja: prof. dr hab. Rafał Adamus, adw. Bartosz Groele
  • Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Redakcja naukowa: prof. dr hab Konrad Osajda, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk
  • Zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym – suplement uwzględniający stan prawny od 28.9.2023 r., dr hab. Monika Michalska-Marciniak, MOP 2023, Nr 11.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w listopadzie 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – grudzień 2023 r. →