System Legalis wzbogacony został w kwietniu 2021 r. o 14 443 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 515 658 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 360 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Praxis. Notariat. Czynności notarialne. Komentarz Redakcja dr Andrzej J. Szereda
  • Prawo zamówień publicznych. Komentarz – Paweł Granecki, Iga Granecka
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wydanie 4. Redakcja prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
  • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Komentarz – Mariusz T. Kłoda, dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
  • Ordynacja podatkowa. Komentarz, redakcja prof. UŁ dr hab. Adam Mariański
  • VAT. Komentarz, wydanie 16 – Tomasz Michalik
  • Ustawa o grach hazardowych. Komentarz – dr hab. Grzegorz Skowronek
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz BeckOK, wydanie 4 – prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Ustawa o własności lokali. Komentarz BeckOK, wydanie 10 – prof. dr hab. Konrad Osajda.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w kwietniu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – kwiecień 2021 r. →