System Legalis wzbogacony został w kwietniu  2022 r. o 9 159 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 642 387 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 160 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 11; prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, wyd. 2; redakcja dr hab. Tomasz Scheffler
 •  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 8; Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr hab. Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz do nowelizacji. Prawo holdingowe. Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych; redakcja dr hab. Rafał Adamus
 • Komentarz do zmian w ustawach podatkowych. Polski Ład 2022; redakcja prof. dr hab. Adam Mariański
 • Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz BeckOK, redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Jacek Dybiński
 • Małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków). Komentarz do art. 1–30 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC; dr hab. Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
 • Własność lokali. Komentarz BeckOK, wyd. 12; redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Bogusław Lackoroński
 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz BeckOK, wyd. 7; redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Bogusław Lackoroński
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz BeckOK, wyd. 6; redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Bogusław Lackoroński
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK, wyd. 3; redakcja Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w kwietniu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – kwiecień 2022 r. →