System Legalis w marcu 2023 r. wzbogacony został o 14 063 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 842 761 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Piśmiennictwo z zakresu czasopism wzbogacone zostało o 284 pełne artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

 

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Komentarz. Redakcja: dr Paweł Drembkowski, dr Grzegorz Kowalski
  • Spółka komandytowo-akcyjna. Komentarz. Redakcja: dr r.pr. Robert Szyszko
  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Redakcja: dr Aleksander Jakubowski
  • Polska spółka holdingowa – nowy instrument zachęcający do dalszych inwestycji. Autorzy: Agnieszka Szczotkowska, Maciej Guzek, Monitor Podatkowy, 2023, Nr 1.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w marcu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – kwiecień 2023 r. →