System Legalis w marcu 2024 r. wzbogacony został o 6 665 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 3 003 563 rozstrzygnięć, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 258 opracowań.
Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2024 r., wyd. 5. Redakcja: r.pr. Zbigniew Jara
  • Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz. Redakcja: dr Paweł Drembkowski
  • Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, SSR Kamil Kazimierczak
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – zmiany wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. oraz innymi ustawami – tabela porównawcza z komentarzem – prof. UWr dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Monitor Prawniczy 3/2024.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w marcu 2024 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – kwiecień 2024 r. →