System Legalis w lipcu 2020 r. wzbogacony został aż o 20 459 nowych orzeczeń sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 350 395 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 113 nowych, pełnych tekstów artykułów. Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 106 najnowszych komentarzy oraz 9 monografii i systemów prawa opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Wydanie: 2. Red.: prof. dr hab. Andrzej Sakowicz
  • Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych. Wydanie: 2., dr Mariusz Olężałek
  • Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń. Wydanie: 2. Red.: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
  • Orzeczenia w procesie cywilnym Komentarz do art. 316–366 KPC. Wydanie: 3, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz BeckOK. Wydanie: 27. Red.: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
  • Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych. Wydanie: 4, dr hab. Andrzej Stempniak
  • Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19Dr Kinga Piwowarska, Tomasz Piwowarski
  • Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus. Wydanie: 4, Piotr Gołaszewski.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lipcu 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – lipiec 2020 r. →