System Legalis wzbogacony został w lipcu 2021 r. o 6 236 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 550 197 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 165 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz wyd. 7, red.: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski,
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. 7 autorzy: dr hab. Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin,
  • Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 13, red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak,
  • Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, autor: dr Aneta Mendrek,
  • Kodeks cywilny. Komentarz BeckOk, wyd. 28, red. prof. dr hab. Konrad Osajda,
  • Prawo spółdzielcze. Komentarz BeckOk, wyd. 5, red. prof. dr hab. Konrad Osajda,
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz BeckOK, red. dr hab. Piotr Rylski,
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. 2, autor dr Grzegorz Wrona,
  • Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Komentarz, autor dr hab. Grzegorz Krawiec.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lipcu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – lipiec 2021 r. →