System Legalis wzbogacony został w lipcu 2022 r. o 8 871 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 669 523 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 92 nowe, pełne artykuły.

 

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC. Tom I. Komentarz; redakcja prof. dr hab. Piotr Machnikowski
  • Ustawa deweloperska. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 6; dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz
  • Kodeks cywilny. Komentarz BeckOK, wyd. 30, red. prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Witold Borysiak
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz BeckOK, red. dr hab. Krzysztof Walczak
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz BeckOK, red. dr hab. Krzysztof Walczak
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Paweł Michalski
  • Prawo geologiczne i górnicze. Tom II. Komentarz, Hubert Schwarz.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lipcu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – lipiec 2022 r. →