System Legalis wzbogacony został o ponad 14 tysięcy nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 458 163 rozstrzygnięcia, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 132 nowe artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dr A. Balicki, dr M. Pyter, dr B. Zięba ,
  • Komentarz do ustawy Prawo o ruchu drogowym, prof. A. Mezglewski, dr M. Nowikowska, dr J. Kurek,
  • Komentarz do ustawy Prawo o fundacjach, pod redakcją dr J. Podgórskiej-Rykały,
  • Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w listopadzie 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – listopad 2020 r. →