System Legalis wzbogacony został w listopadzie  2021 r. o 16 560 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 591 732  rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 53 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks cywilny T.1. Komentarz do art. 1–352. Wydanie 3. Redakcja prof. dr hab. Maciej Gutowski
  • Dowody w postępowaniu cywilnym. System Postępowania Cywilnego T.2. Redakcja prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
  • Prawo własności przemysłowej. Komentarz BeckOK. Redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Łukasz Żelechowski
  • Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, wyd. 2. Redakcja dr Rafał Reiwer
  •  Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników. Komentarz, wyd. 3; dr Krystyna Gromek
  •  Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz; dr Marcin Kępa, dr hab. Grzegorz Krawiec, dr Agata Nodżak, dr Joanna Podgórska-Rykała
  •  Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. Komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej; Ariadna H. Ochnio

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w listopadzie 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – listopad  2021 r. →