System Legalis w listopadzie 2022 r. wzbogacony został o 51 522 orzeczenia, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 7 32 802 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism to obecnie 22 154 pełne artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 3, red. prof. dr hab. Mariusz Załucki
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz BeckOK, wyd. 6, red.: prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Witold Borysiak
  • Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe), red.: prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr Radosław L. Kwaśnicki, dr Filip Ostrowski
  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. KoOmentarz, dr. hab Katarzyna Leśkiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w listopadzie 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – listopad 2022 r. →