System Legalis wzbogacony został w lutym 2021 r. o 13 861 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 493 234 rozstrzygnięcia, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 217 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

 

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, wydanie 6.  Redakcja dr Tomasz Scheffler,
  •  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz BeckOK, wydanie 29. Redakcja prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ,
  • Kodeks karny. Komentarz BeckOK, wydanie 26. Redakcja prof. dr hab. Ryszard Stefański,
  •  Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wydanie 6, prof. UwB dr hab. Adam Doliwa,
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Najem okazjonalny lokalu. Najem instytucjonalny lokalu. Komentarz – Sonia Strzelecka,
  • Prawo spółdzielcze. Komentarz BeckOK, wydanie 4. Redakcja prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda,
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz BeckOK, wydanie 5. Redakcja prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda,
  • dr hab. Anna Kiepas-Kokot Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
  • Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wydanie 9 – dr Wojciech Dmoch,
  • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego. Redakcja prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lutym 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – luty 2021 r. →