System Legalis w styczniu 2023 r. wzbogacony został o 25 509 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 819 248 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Piśmiennictwo z zakresu czasopism wzbogacone zostało o 243  pełne artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Koszty notarialne. Komentarz. Autorzy: dr Piotr Marquardt, dr Juliusz Sawarzyński, dr Andrzej Jan Szereda
  • Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych. Autor: dr Adrian Malicki
  • Wywłaszczenie nieruchomości. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory. Autor: SNSA Marian Wolanin
  • Upoważnienie wierzyciela do podjęcia czynności przed sądem w egzekucji z nieruchomości. Autor: dr Ireneusz Wolwiak;
    Monitor Prawniczy 1/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w styczniu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – luty 2023 r. →