System Legalis w maju 2020 r. wzbogacony został aż o 29 503 nowe orzeczenia sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 297 529 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 151 nowych, pełnych tekstów artykułów. Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 21 najnowszych komentarzy oraz 47 monografii i systemów prawa opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Kodeks postępowania cywilnego. Suplement. Tom I–II. Komentarz red. dr hab. Tomasz Szanciło
 • Kodeks spółek handlowych. Suplement. Komentarz – Robert Pabis
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK, wyd. 11 – red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak
 • Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5 – red. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 7 – prof. zw. dr hab. Stefan Lelental
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, wyd. 2 – dr Marcin Wojewódka
 • Obowiązek alimentacyjny. Komentarz do art. 128–144[1] KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC – dr hab. Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 7 – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Decyzje Prezesa UOKiK. Przykłady klauzul niedozwolonych – dr Beata Paxford
 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 300[1]–300[134] KSH – dr hab. Grzegorz Kozieł
 • Kodeks karny. Część szczególna. Art. 148–251 – Marta Banaś-Grabek, dr Bartłomiej Gadecki, dr Joanna Karnat, dr Aneta Łyżwa, dr Rafał Łyżwa
 • Ustawa o Policji. Komentarz – dr Bartłomiej Opaliński, dr hab. Maciej Rogalski, dr hab. Przemysław Szustakiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w maju 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – maj 2020 r. →