System Legalis wzbogacony został w maju 2021 r. o 10 966 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 526 624 rozstrzygnięcia, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 114 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikow anych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom II. Komentarz. Art. 227–300 KSH – dr hab. Artur Nowacki
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, redakcja dr Paweł Litwiński
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, redakcja prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Krzysztof Jaroszyński, dr Krzysztof Kucharski, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowski
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, redakcja Marek Rotkiewicz
  • Ustawa o Policji. Komentarz, redakcja prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, dr Justyna Kurek
  • Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady – dr Jarosław F. Mika
  • Odpowiedzialność prywatnoprawna. System Prawa Medycznego Tom 5, redakcja prof. dr hab. Ewa Bagińska.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w maju 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – maj 2021 r. →