System Legalis wzbogacony został w maju 2022 r. o 9 440 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 651 827 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 109 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks cywilny. Tom II Komentarz. Art. 353–626. Wydanie 3. Redakcja prof. dr hab. Maciej Gutowski
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Prawo spadkowe przedsiębiorców. Komentarz BeckOK. Redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Ustawa o obligacjach. Komentarz. Redakcja dr hab. Tomasz Sójka
  • Ustawa o Policji. Komentarz. Dr Agnieszka Choromańska, dr Paweł Łabuz, dr Irena Malinowska, dr Mariusz Michalski, dr Marcin Nowak, Maciej Romanowski, dr Agnieszka Sadło-Nowak, prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
  • Prawo lotnicze. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Komentarz. Dr Karolina Barbara Wojciechowska
  • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Komentarz. Katarzyna Liszka-Michałka
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wydanie 2. Andrzej Radzisław, Renata Tonder
  • Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Komentarz. Marek Rotkiewicz
  • Zasady i prawa podstawowe. System Prawa Unii Europejskiej. Tom II. Dr hab. Dawid Miąsik.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w maju 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – maj 2022 r. →