System Legalis w kwietniu 2023 r. wzbogacony został o 13 758 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 856 519 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Piśmiennictwo z zakresu czasopism wzbogacone zostało o 195 pełnych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

 

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja z 9.3.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza, 2023, autor Jacek Gołaczyński
  • Spółki osobowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych. Redakcja: not. Michał Wieczorek, adw. dr Rafał Wrzecionek
  • Kodeks pracy. Komentarz, Wydanie 6, 2023. Redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
  • Dochodzenie przez konsumenta roszczeń związanych ze stosowaniem opłat alokacyjnych w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Monitor Prawniczy 4/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w kwietniu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – maj 2023 r. →