System Legalis w kwietniu 2024 r. wzbogacony został o 12 917 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 3 016 480 rozstrzygnięć, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 251 opracowań.
Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, dr hab. Jerzy Bieluk
  • Kredyty frankowe i złotówkowe. Umowy kredytowe. Rozliczenie z bankiem. Przykłady klauzul niedozwolonych. Komentarz praktyczny, dr Beata Paxford
  • Metodyka pracy sędziego w sprawach nieletnich. Komentarz praktyczny, wzory orzeczeń Autor: Eugeniusz Sobejko
  • Zmiany w przepisach o skardze na orzeczenie referendarza sądowego wprowadzone nowelizacją KPC z 9.3.2023 r. Autor: Arkadiusz Sadza, Monitor Prawniczy 4/2024.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w kwietniu 2024 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – maj 2024 r. →