System Legalis wzbogacony został w marcu 2021 r. o 7 991 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 501 225 rozstrzygnięcia, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 50 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydanie 18. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydanie 16. Redakcja prof. dr hab. W. Modzelewski, M. Słomka, J. Bielawny, K. Radzikowski, W. Safian, M. Szymocha, M. Wojciechowski, M. Zagórski, P. Zyśk,
  • Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, wydanie 19. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  • Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym, wydanie 11. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  • Ustawa o podatku rolnym, wydanie 9. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  • Ustawa o podatku leśnym, wydanie 9. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, wydanie 10. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  • Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wydanie 3. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, Renata Janiec-Modzelewska,
  • Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego T. 4. Redakcja prof. dr hab. Edward Gniewek.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w marcu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – marzec 2021 r. →