System Legalis w lutym 2023 r. wzbogacony został o 9 450 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 828 698 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Piśmiennictwo z zakresu czasopism wzbogacone zostało o 87 pełnych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Praca zdalna. Kontrola trzeźwości. Nowelizacja Kodeksu pracy. Autorka dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW,
  • Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz BeckOK. Redakcja prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk,
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz BeckOK, wyd. 2. Redaktor dr hab. Krzysztof Walczak,
  • Artykuł „Wnioski z kilku lat stosowania RODO – czy prywatność i dane można chronić lepiej?”. Autor dr Paweł Mielniczek, Monitor Prawniczy 2023, nr 2.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lutym 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – marzec 2023 r. →