System Legalis w lutym 2024 r. wzbogacony został o 11 508 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 996 898 rozstrzygnięć, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 255 opracowań.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Klauzule umowne w robotach budowlanych w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory umów i oświadczeń.  Autorki: Patrycja W. Oleksińska Dąbrowska, Anna Onopiuk, Katarzyna Z. Zadykowicz Sokół,
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla studenta i doktoranta – komentarz praktyczny. Redakcja Wojciech Kiełbasiński, Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Mateusz W. Kuliński,
 • FinTech. Nowe technologie w sektorze bankowym. Redaktor dr Kamil Szpyt,
 • Stosunki majątkowe małżeńskie a upadłość konsumencka. Autorzy: Przemysław Biernacki, Andrzej Jan Szereda, Artykuł dostępny Monitor Prawniczy 2/2024,
 • Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 22, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, Jacek Pyssa, Małgorzata Lehmann-Ziaja, Andrzej Dembiński, Bartłomiej Kurant,
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 21, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, Małgorzata Słomka, Jerzy Bielawny, Krzysztof Radzikowski, Wojciech Safian, Marcin Szymocha, Mateusz Wojciechowski, Marek Zagórski, Piotr Zyśk,
 • VAT. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 25, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski,
 • Podatek akcyzowy. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 16, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Przemysław Milczek, Aleksandra Bekierz-Babińska, Marcin Rozbicki,
 • Podatek od nieruchomości. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 11, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Jerzy Bielawny, red. Mariusz Unisk, Malwina Sik, Piotr Wesołowski, Piotr Zyśk,
 • Podatek rolny. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 10, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Jerzy Bielawny, red. Mariusz Unisk, Malwina Sik, Piotr Wesołowski, Piotr Zyśk,
 • Podatek leśny. Komentarz ISP Modzelewski, wyd. 10, 2024 r. Redakcja prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Jerzy Bielawny, red. Mariusz Unisk, Malwina Sik, Piotr Wesołowski, Piotr Zyśk.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lutym 2024 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – marzec 2024 r. →