System Legalis wzbogacony został o ponad 28 tysięcy nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 443 350 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 72 nowe artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

 

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Kodeks karny. Komentarz wyd. 5, red. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański
 • Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK). Komentarz wyd. 4, Maria Jasińska
 • Rozwód i separacja. Komentarz do art. 55–61(6) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC, dr hab. Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
 • Upadłość konsumencka. Komentarz wyd. 3 , red. dr hab. Rafał Adamus, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Zbigniew Miczek
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, dr hab. Katarzyna Zalasińska
 • Ustawa o produktach kosmetycznych. Komentarz, dr hab. Monika Urbaniak
 • Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej. KomentarzBartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman
 • Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych wyd. 2, red. Andrzej Głowacki, Cezary Zalewski
 • Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Komentarz BeckOK, red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Komentarz BeckOK, wyd. 4, red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda
 • COVID-19. Komentarz do ustaw antykryzysowych, BeckOK, red. dr Kamil Szmid
 • Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I 1, red.: prof. dr hab. Stanisław Biernat.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w październiku 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – październik 2020 r. →