System Legalis w październiku 2022 r. osiągnął poziom 2 681 280 orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa wzbogacona jest dodatkowo o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism to obecnie 22 054 pełne artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo spadkowe przedsiębiorców. Komentarz Tom IV C, 2022 r., red. prof. dr hab. Konrad Osajda
  • Prawo budowlane, Komentarz 2022 r., red. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Tomasz Asman, Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, dr Krzysztof Kucharski, Alicja Plucińska-Filipowicz, Jerzy Siegień
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 18, 2022 r., prof. dr hab. Barbara Adamiak, prof. dr hab. Janusz Borkowski
  • Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. dr hab. Małgorzata Sieradzka
  • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyd. 18, red. prof. dr hab. Witold Modzelewski, Małgorzata Słomka, Jerzy Bielawny, Krzysztof Radzikowski, Wojciech Safian, Marcin Szymocha, Mateusz Wojciechowski, Marek Zagórski, Piotr Zyśk
  • Prawo wodne – analiza wybranych zagadnień. Komentarz, dr Krzysztof Filipek, Paweł Michalski, Mikołaj Soberski
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz BeckOK, wyd. 10, 2022 r., red. prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Bogusław Lackoroński
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komenarz BeckOK, wyd. 6, 2002 r. red. prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Witold Borysiak Osajda.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w październiku 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – październik 2022 r. →