System Legalis we wrześniu 2023 r. wzbogacony został o 8 072 orzeczenia (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 930 383 rozstrzygnięcia, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 231 opracowań.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks wyborczy. Komentarz. Wydanie 4, 2023 r., Bogusław Banaszak †
  • Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Komentarz praktyczny. Opłaty sądowe. Wzór wniosku o wpis. Wydanie 3, 2023, Przemysław Biernacki
  • Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Wydanie 6, 2023, Jerzy Skorupka
  • Dodatek specjalny do MOP nr 9/2023: Prawo innowacji finansowych (FinTech) 2023, pod red. Jana Byrskiego, Legalis – adw. dr hab. Jan Byrski, prof. UEK, MOP 2023, Nr 9.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane we wrześniu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – październik 2023 r. →