System Legalis wzbogacony został w sierpniu 2021 r. o 12 506 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 562 703 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 139 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 3, dr hab. Rafał Adamus
 •  Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz, red. dr Edyta Wasilewska
 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, wyd. 3, Marian Wolanin
 • Ustawa o fundacjach. Komentarz, dr Grzegorz Gura
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz BeckOK, wyd. 11, red. dr Agnieszka Mikos-Sitek
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK, wyd. 2, red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak
 • Kodeks pracy. Komentarz BeckOK, wyd.  32, red. dr hab. Krzysztof Walczak
 • Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, wyd. 2, Marek Rotkiewicz
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, wyd. 9, red. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Komentarz BeckOK, wyd. 3, red. prof. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, wyd. 2, red. dr Bartłomiej Opaliński

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w sierpniu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – sierpień 2021 r. →