System Legalis wzbogacony został w sierpniu 2022 r. o 6 114 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 675 637 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 104 nowe, pełne artykuły.

 

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, wyd. 3; dr Marcin Wojewódka
  • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Komentarz praktyczny; dr Juliusz Sawarzyński
  • Taksonomia. Komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje; red. dr Radosław Maruszkin
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz BeckOK, wyd. 2; red. dr hab. Krzysztof Walczak
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz BeckOK, wyd. 8; red. prof. dr hab. Konrad Osajda.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w sierpniu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – sierpień 2022 r. →