System Legalis w czerwcu 2023 r. wzbogacony został o 11 060 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 911 493 rozstrzygnięcia, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 269 opracowań.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Fundacja rodzinna. Aspekty prawne i podatkowe. Komentarz, 2023, redakcja Paweł Tomczykowski
  • Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wydanie 3, 2023, redakcja dr hab. Paweł Daniluk
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wydanie 8, 2023, autorzy dr hab. Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin
  • Dokumentowanie czynności egzekucyjnych komornika po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych, artykuł pochodzący z czasopisma Monitor Prawniczy 7/2023; dr Andrzej Olaś

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lipcu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – sierpień 2023 r. →