System Legalis wzbogacony został w styczniu 2021 r. o ponad 13 tysięcy nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 479 373 rozstrzygnięcia, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 135 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wydanie 7. Redakcja prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  • Kodeks karny. Komentarz, wydanie 7. Redakcja prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. dr hab. Krzysztof Wiak
  • Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, wydanie 6, Stefan Jaworski
  • Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wydanie 5, prof. dr hab. Leszek Wilk, dr hab. Jarosław Zagrodnik
  • Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Redakcja prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
  • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz. Redakcja prof. UW dr hab. Leszek Bosek
  • Prawo zamówień publicznych Komentarz BeckOK. Redakcja Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak Prawo zamówień publicznych
  • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz, wydanie 4, Izabela Wereśniak-Masri.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w styczniu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – styczeń 2021 r. →