System Legalis wzbogacony został w styczniu 2022 r. o 13 373 nowe orzeczenia, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 611 714  rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 236 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych. Redaktor prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
  • Metodyka sporządzania aktów notarialnych. Autorzy: dr Maciej Kasprzyk, Maciej Kudelski
  • Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych. Autorzy: dr Arkadiusz Cudak, AEH, sędzia NSA.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w styczniu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – styczeń 2022 r. →