System Legalis w grudniu 2023 r. wzbogacony został o 14 856 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 971 509 rozstrzygnięć, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 232 opracowania.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • E-Sąd. E-doręczenia, rozprawy zdalne, systemy teleinformatyczne w sądownictwie. Komentarz praktyczny. Redakcja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, r.pr. dr Anna Zalesińska;
  • Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism sądowych, wydanie 4. Autor dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB;
  • Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy. Wzory umów i klauzul. Komentarz | Linia orzecznicza. Autorka dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW
  • Problematyka zmian w oświadczeniach o poddaniu egzekucji w związku z ustawą antylichwiarską. Autor dr Krzysztof Schulz, Monitor Prawniczy , Nr 12/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w grudniu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – styczeń 2024 r. →