System Legalis wzbogacony został o ponad 29 tysięcy nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 415 247 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 70 nowych, pełnych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród najnowszych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks cywilny, red. prof. dr hab. Mariusz Załucki
  • Postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych, dr Michał Kłos 
  • Prawo rzeczowe System Prawa Prywatnego T. 3, red. prof. dr hab. Edward Gniewek 
  • Prawo umów handlowych System Prawa Handlowego T. 5a, red. prof. dr hab. Mirosław Stec 
  • Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus), dr hab. Jerzy Bieluk 
  • Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne, red. dr Radosław Strugała 
  • Kodeks postępowania cywilnego , red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ 
  • Prawo spółdzielcze Komentarz BeckOK, red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda 
  • Ustawa o dokumentach publicznych, Piotr Tarkowski.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane we wrześniu 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – wrzesień 2020 r. →